Institucionalni znanstvenoistraživački projekt Filozofskog fakulteta Osijek FFOS-001
Filozofija na razmeđu srednjoeuropske i mediteranske tradicije.
Osnaživanje interkulturalnog dijaloga u izgradnji inkluzivnog europskog identiteta

Institucionalni znanstvenoistraživački projekt Filozofskog fakulteta Osijek FFOS-001
Filozofija na razmeđu srednjoeuropske i mediteranske tradicije.
Osnaživanje interkulturalnog dijaloga u izgradnji inkluzivnog europskog identiteta

Svrha i cilj istraživanja

ukratko o projektu

Jačanje akademskih poveznica s eminentnim europskim sveučilištima preko zajedničkog tematskog okvira istraživanja preko kojega bi se i dodatno institucionalno povezali kao preduvjet buduće i kontinuirane suradnje te zajedničkog pristupanja natječajima međunarodnih fondova za istraživanja. Odnos europskog humanističkog kruga filozofijsko-egzistencijalne deklinacije s južno- i jugoistočno europskim odgovorom na iste, do sada nikada nije bio znanstveno-istraživački jedinstveno vrednovan. Predviđa se, stoga, da bi publikacija istraživanja na temu bila od osobitog izdavačkog interesa na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Cilj je istraživanja i da se dodatno potkrijepi prepoznatljivost studijskog programa filozofije Filozofskog fakulteta Osijek obzirom da je jedan od specifikuma istoga upravo egzistencijalno-filozofijska i ontološka analitika koja ga čini jedinstvenim na nacionalnoj razini i u široj regiji.

O nama

Podaci o voditelju i suradnicima

STRATEŠKI PARTNERI:

Fondazione Siro Moretti Costanzi
Università degli Studi di Perugia

Zaklada Sveučilišta u Perugi koja za cilj ima promicanje filozofske i povijesne baštine obitelji Moretti Costanzi